pergamen

Typologie osobnosti


images/sites/mysl/profesni-prestiz/typologie-osobnosti/1.png

images/sites/mysl/profesni-prestiz/typologie-osobnosti/2.png

Jsme do velké míry tím, co děláme, čím se živíme.

Málokdo se může cítit skutečně šťastný, pokud má ubíjející, nezajímavou práci, dělá něco, co ho ničí, kde se mu nedaří, co ho vyčerpává, kde se nemůže rozvíjet. Málokomu je úplně jedno, jakým způsobem si vydělává peníze. Osobnostní typ má vliv na to, jaké si volíme povolání a jakým způsobem nás uspokojuje nebo sužuje, jak jsme v něm úspěšní a dobří. Typologie se snaží pomoci lidem, kteří touží po tom pracovat na místech, která by je motivovala, zajímala a uspokojovala. To jsou taková, kde mohou uplatnit své silné stránky, své preference, zájmy a současně je nebudou strhávat zpět jejich pochyby nebo negativní přístup okolí.

Většina z nás za život odpracuje několik desítek let. Pokud po celou tu dobu děláme něco, co vyloženě nechceme, pak jsme promarnili a možná i ztratili velkou část ze svého života. Je to smutné, nedá se to vrátit a je to do značné míry zbytečné.

Cílem je - Těšit se do práce. Cítit se většinu času plni energie a chuti do práce. Vnímat svou hrdost, když ostatním o své práci vyprávíme. Vážit si svých spolupracovníků/zákazníků a být rádi v jejich přítomností. Vidět optimisticky svou profesionální budoucnost.


/ Publikovano
Poslední změna: Úterý 30. leden 2018

V rubrice Profesní prestiž nejsou žádné další články


Zpět do rubriky Profesní prestiž

DARNES dragon
pergamen