pergamen

Komunikace


images/sites/mysl/komunikace/1.png

images/sites/mysl/komunikace/2.png

Síla slova...

Komunikace přenáší vše, co cítíte v daný čas. Projev, který nemůžete vzít nazpět. Mistrovské učení na celý život? Možná ano, možná ne. Vždy je co se učit, vylepšovat, ale když pojmeme komunikaci do etap, nemuselo by to být na celý život... tzn. že ve stáří se dočkáme dokonalosti?! Trochu frustrující, ale ne nemožné státi se mistrem dříve.

Začneme takto: zpomalíme rychlost mluvení. Proč? Důvodem je projev strachu, který rychlostí formule F1 honí naše slova do řady za sebe. Přestaneme těkat očima z místa na místo, nejsme kur domácí. Upneme se na jedno místo v úrovni hlavy "spolukonverzátora" neboli kolegy v konverzaci a střídáme s pohledem do očí. Pokud na nás padne při konverzaci agrese v okamžiku, když je na nás kladen nátlak nějaké aktivity (zařízení něčeho, pochopení, souhlasu atd.), hned si to uvědomíme díky tlaku uvnitř nás, který vnímáme, vyvolávající strach či úzkost, že jsme povinni udělat dotyčnou věc proti naší vůli z povinnosti, slušnosti, atd. Rozvážně si dáme dohromady možnosti a promluvíme si s dotyčným o jiné variantě  a to buď změnou stylu komunikace nebo pohledu na věc. Jestli navzájem nedokážete dojít ke spokojenému řešení, zamyslete se nad svou volbou slov nebo jeho stylu uvažování. A pokud přemýšlíte o tom, že byste chtěli překročit svou "komfortní zónu" a dostat se dál v komunikaci, tak přemýšlejte takto: chcete poznat jiné styly života, než které znáte do této doby?

 

Další informace připravujeme.


DARNES dragon
pergamen